Размер текст:

Aa Aa Aa
печат

Начало

Фирма "ЕЛ" ЕООД участва в ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ".

Оперативна програма


    "ЕЛ" ЕООД е една от водещите български фирми в електромонтажа с над 20 годишна история.

Oсновен предмет на дейност на фирмата са:

 • електрифициране на населените места;
 • монтаж на вътрешни инсталации;
 • изграждане на трафопостове 6, 10 и 20 кV;
 • изграждане на ел. подстанции 6, 10, 20, 35, 110, 220, 400, 750кV;
 • изграждане на въздушни електропроводи 6, 10, 20, 35, 110, 220, 400, 750кV;
 • изграждане на кабелни линии ниско и средно напрежение - 6, 10, 20 кV;
 • изграждане на улично и вътрешно осветление;
 • пусково наладъчни и електроизмервания и други електро дейности;
 • транспортни услуги: превоз, товаро - разтоварни дейности и машинни изкопи.

Наши по - големи партньори са:

 • "ЕСО" ЕАД;
 • "НЕК" ЕАД;
 • "Е.ОН България" EАД;
 • "ЧЕЗ България” ЕАД;
 • "ЕВН България" ЕАД;
 • "ЕТРА-ЕЛ" ООД - В. Търново;
 • "ЕМУ - В. Търново " АД - клон Русе;
 • "Импулс Ко” ООД - гр. София;
 • "Мега ЕЛ” ЕООД - гр. София;
 • "Елстрой Инженеринг" ООД - гр. София
 • Община Русе;
 • Община Иваново - обл. Русе;
 • Община Ценово - обл. Русе;
 • "КАОЛИН" АД - гр. Сеново;
 • "МОНТЮПЕ" ЕООД - гр. Русе;
 • "Нетуоркс-България" ООД - гр. Русе и много други.

ISO 9001:2008 BS ОНSАS 18001:2007 ISO 14001:2004