Размер текст:

Aa Aa Aa
печат

Дейност на фирмата

    От основаването си през 1989г. като ЕТ “ЕЛ – Стефан Стефанов” до сега, фирма "ЕЛ" ЕООД е изпълнила множество обекти на територията на страната - kабелни линии ниско и средно напрежение, трафопостове, въздушни линии ниско, средно и високо напрежение.

    “ЕЛ” ЕООД има сключено рамково споразумение с "Е.ОН България Мрежи" АД и изпълнява енергийни обекти от инвестиционната и ремонтна програма и присъединяване на нови потребители на "Е.ОН България Мрежи" АД - от 2006 г. на територията на Русенска област, от 2008г. на територията на Русенска, Разградска и Силистренска области, а от 2009г. на територията на Русенска, Разградска, Силистренска, Добричка, Търговишка, Шуменска и Варненска области.

    "ЕЛ" ЕООД от три години изпълнява абонаментна поддръжка на мобилни станции на “Космо България Мобайл ЕАД”, разположени в Североизточния район на България.

    Фирмата разполага c голям брой собствени транспортни средства и механизация, с които извършва масови изкопи и всякакъв вид транспортни услуги.

    По-значими обекти на “ЕЛ” ЕООД изградени през последните години в областта на енергетиката - обекти на "НЕК" ЕАД и "ЕСО" ЕАД, високо напрежение 110кV и нагоре са:

през 2004 година

- Монтаж на МЗВ, подмяна изолаторни вериги и ремонт заземление ВЛ 110 kV ”Доростол”.

през 2005 година

- Реконструкция на ВЛ 110 kV “Русофили” от ст.21 до ст.23 – укрепване на ст.22;

- Монтаж на OPGW на ВЛ 400 kV „Мургаш” от ст.136 до портал на п/ст „Плевен”;

- Монтаж на МЗВ с оптични влакна тип OPGW на ЕП 400 kV “Мъдрец”.

през 2006 година

- Подмяна на проводници и МЗВ на ВЛ 110 kV “Острец - Яворец” от п/ст “Балкан” до ст.19;

- Ремонт на въздушен ЕП 110 kV “Ястребово” от ст. 112 до п/ст “Ветово”;

- Монтаж на оптична връзка от п/ст “Г. Оряховица” до п/ст “Плевен 1”, чрез подмяна на съществуващото МЗВ на ВЛ 220 кV “ВИТ” с такова с вградени оптични влакна;

- Рехабилитация на ВЛ 110 кV “Орловец” – част 2;

- Рехабилитация на ВЛ 110kV „Аврора-Албатрос”;

- Рехабилитация на ВЛ 110kV „Орловец” от п/ст „П.Тръмбеш” до ст.№33;

- Монтаж на оптична връзка чрез подмяна на МЗВ на ВЛ 400 кV „Отечество”с такива с вградени оптични влакна”.

през 2007 година

- Подмяна на МЗВ и ремонт на заземители на ВЛ 220 kV„Стрелец”;

- Ремонт на МЗВ чрез подмяна с OPGW по ВЛ 110 kV „Калцит”, ”Кармен”, ”Милин камък”, ”Бучка” и „Чернила”.

през 2008 година

- Подмяна м.з.в. и ремонт заземители на ВЛ 110kV “Ангел Кънчев”;

- Ремонт на ВЛ 220 кV “Шипка” – подмяна на мълниезащитни въжета.

през 2009 година

- “Подмяна на МЗВ спусъци и заземители на ВЛ 110 кV „Цибър” в участъка от ст. №1 до ст. №66”.

ISO 9001:2008 BS ОНSАS 18001:2007 ISO 14001:2004