Размер текст:

Aa Aa Aa
печат

Референции

    Целта на “ЕЛ” ЕООД е да отдаде първостепенно значение на своите Клиенти, стремейки се да удовлетвори техните специфични изисквания, да предлага най-съвременни решения, при постоянно повишаване качеството на изпълняваните електромонтажни дейности и извършваните услуги. Доказателство за изпълнението на поставените цели са издадените на фирмата референции за изградени обекти от наши Възложители и Партньори:

 • "НЕК" ЕАД - София, клон "Електроснабдяване" Русе;
 • "ЕСО" ЕАД, Мрежови Експлоатационен район Русе;
 • "ЕСО" ЕАД, Мрежови Експлоатационен район Ловеч;
 • "ЕСО" ЕАД, Мрежови Експлоатационен район Враца;
 • "ЕСО" ЕАД, Мрежови Експлоатационен район Г. Оряховица;
 • "ЕСО" ЕАД, Мрежови Експлоатационен район Плевен;
 • "Електроразпределение - Горна Оряховица" ЕАД - клон Русе;
 • "Е.ОН България Мрежи" АД - Варна;
 • "Е.ОН България Мрежи" АД - РOЦ Русе-Разград;
 • "ЕТРА-ЕЛ" ООД - В. Търново
 • Община Русе;
 • "МОБИЛТЕЛ" АД;
 • "КАОЛИН" АД - гр. Сеново;
 • "МОНТЮПЕ" ЕООД - гр. Русе;
 • „Топлофикация Разград" ЕАД - гр. Разград;
 • "Водоснабдяване и Канализация" ООД - гр. Русе;
 • "Нетуоркс-България" ООД - гр. Русе.

Референции

ISO 9001:2008 BS ОНSАS 18001:2007 ISO 14001:2004