Размер текст:

Aa Aa Aa
печат

Сертификати

    През 2002 г. ръководството на фирма "ЕЛ" ЕООД взе решение за въвеждане на система за управление на качеството EN ISO 9001:2008.

    Първоначална сертификация бе извършена на 26.11.2002г. от “Lloyd’s Register Quality Assurance”.

    Фирмата премина успешно пресертификации на 01.12.2005г., 31.11.2008г. и 11.12.2009г.

    С въвеждането на системата за управление на качеството EN ISO 9001:2008 се постига комплексно управление на процесите, свързани с дейността на фирмата.

    От 15.04.2008 г. "ЕЛ" ЕООД е сертифицирана от “Lloyd’s Register Quality Assurance” по системата за управление на здравето и безопасността на работното място BS ОНSАS 18001:2007.

    С въвеждането на тази система във фирмата се осъществява управление на здравето и безопасността при работа, като се намаляват до минимум и отстраняват рисковете при работа.

    Като израз на отговорността към опазване на околната среда, сега и за бъдещите поколения, ръководството на “ЕЛ” ЕООД реши във фирмата през 2010г. да се въведе система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004.

    От 21.03.2010 г. "ЕЛ" ЕООД е сертифицирана от “Lloyd’s Register Quality Assurance” по системата за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004.

    С въвеждане на системата, фирмата достига икономическите си цели, така и целите свързани с опазване и развитие на околната среда и спазване на все по-строгите законови разпоредби.

    Фирма "ЕЛ" ЕООД успешно е интегрирала трите системи в единна система за управление на качеството, безопасността и околната среда.

    Фирма "ЕЛ" ЕООД е вписана в “Централния професионален регистър на строителя” в:

  • първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • трета група: строежи от енергийната инфраструктура.
    Фирма “ЕЛ” ЕООД е член на "Русенска Търговско-Индустриална Камара".

ISO 9001:2008 BS ОНSАS 18001:2007 ISO 14001:2004