Размер текст:

Aa Aa Aa
печат

За нас

История:

    През 1989г. г-н Стефан Спасов Стефанов създава фирма ЕТ “ЕЛ – Стефан Стефанов” с основен предмет на дейност на фирмата - електромонтажна дейност. През 1997г. поради разрастване на дейността на старата фирма, а също така и развиване на нови дейности фирма ЕТ “ЕЛ – Стефан Стефанов” се преобразува в “ЕЛ” ЕООД.

    “ЕЛ” ЕООД е регистрирана със седалище гр. Русе, ул. "Търговска" №9. Фирмата е еднолично дружество със 100% частен капитал.

Административното управление на дружеството се състои от:

 • управител - Стефан Спасов Стефанов, който е едноличен собственик на дружеството - с дългогодишен опит в организацията и управлението на производствения процес;
 • главен счетоводител;
 • главен инженер;
 • началник лаборатория;
 • технически ръководители;
 • механик.

Материална база на дружеството:

    Фирма "ЕЛ" ЕООД разполага с модерен офис на четири етажа и собствена база с работилница и машинен парк разположени на 9800 м2 открита и сградна площ намиращи се в град Русе.

Фирмата разполага със следната механизация и оборудване:

 • багери;
 • минибагери;
 • автокранове;
 • автовишки;
 • самосвали;
 • бордови автомобили;
 • колесни трактори;
 • верижни трактори;
 • влекачи седлови;
 • товарни платформи;
 • бетоновози;
 • валяк;
 • автогрейдер;
 • лекотоварни автомобили;
 • високопроходими леки автомобили;
 • авторемаркета;
 • ел. агрегати;
 • пневматични компресори;
 • машини за хоризонтален сондаж;
 • механизирани трамбовки;
 • фугорези.

    "ЕЛ" ЕООД притежава комплект /теглителна и опъвателна/ машини OMAC F200.AF.40 и F230.40 за изтегляне на кабели при изграждане на кабелни линии и изтегляне на проводници, оптично и мълниезащитно въже под механично напрежение, при изграждане на въздушни електропроводи.

Трудови ресурси:

    Понастоящем персонала на фирма “ЕЛ” ЕООД наброява 91 души – администрация, електромонтьори, шофьори и общи работници.

ISO 9001:2008 BS ОНSАS 18001:2007 ISO 14001:2004